Hur ett uppdrag ofta går till

Detta varierar naturligtvis väldigt mycket beroende på uppdrag, men oftast börjar det med att du kontaktar oss och berättar kort om vad ni vill göra. Vi bokar in ett möte tillsammans där vi går igenom detaljerna, antingen hos er eller oss.

När vi har en bra bild av projektet återkommer vi med ett estimat, som har en tendens att vara väldigt nära den faktiska tiden projektet tar. Är estimatet inom er budget så skriver vi avtal och bokar in projektet där vi har en lucka, oftast 1-2 månader fram i tiden, men ibland betydligt snabbare beroende på projektets storlek och vår beläggningsgrad.

Ni börjar förse oss med eventuellt material, och vi återkommer med skisser och förslag. Ibland har våra kunder egna skisser - i dessa fall arbetar vi utifrån dessa, men ofta kommer vi med förslag på ändringar som förebygger problem som kan vara lätt att missa.

Efter att vi känner att vi alla är på rätt spår så kavlar vi upp ärmarna och börjar knacka kod. Ofta sker det ändringar på vägen, och dessa tar vi förstås som de kommer. Agilt, som det kallas.

När alltsammans är färdigt sammanställer vi en faktura för det arbete vi lagt ner.