Systemutvecklare i Stockholm

Webbaserade system som får ditt företag att växa

Chansen är stor att mycket av det du gör i ditt företag kan automatiseras eller på annat vis effektiviseras. Vi har kunder som dagligen arbetar smartare och gladare i våra webbaserade system.

När vi frågat "Kan vi göra det här?" har vi alltid fått svaret ”Allt är möjligt med teknik”. Snabbt, okomplicerat och med fokus på det viktiga är Webbmaffians arbetsmetodik och det märks både i arbetet och resultatet. Deras kompetens och kunnande kan bara lämnas de bästa av rekommendationer.

Mattias Åkesson, C2 Safety AB

Mattias Åkesson, C2 Safety AB

Frigör dyrbar tid

Ett webbaserat system kan fylla många syften, och är på så vis svårdefinierat. Men kommer du på dig själv med att klippa och klistra uppgifter, göra manuella sammanställningar, delegera information eller på annat vis göra repetitiva uppgifter, så är du överkvalificerad för detta. Ett system kan frigöra mycket tid.

Det kan röra sig om ett helt eget affärssystem, bokningssystem eller helt enkelt bara kopplingar mellan befintliga system. Vi tittar tillsammans på vad som är lämpligast för ditt företag och dina kunder.

Allt våra systemutvecklare gör är webbaserat, vilket innebär att du och dina medarbetare kommer åt systemet så länge ni har en internetanslutning.

Som systemutvecklare gör vi:

  • Egna affärssystem
  • Smarta bokningssystem
  • Integrationer mellan system
  • Backends och API:er
  • Automatisering av lågkvalificerade uppgifter
  • Rådgivning kring effektivisering

Behöver ni ha ett system utvecklat?

Systemutvecklare

Ett system byggt för hur ni arbetar

Er verksamhet ska inte behöva anpassas efter ett befintligt system, där ni behöver tänka om hur ni arbetar bara för att systemet är fyrkantigt. Tvärtom så är det systemet som ska vara anpassat efter er verksamhet och hur ni arbetar.

Det vi utvecklar är alltid byggt av oss efter era behov, och ägs sedan av er till 100%. Detta gör att ni slipper dyra abonnemangslösningar, där ni stoppar in pengar i något ni själva inte äger för att försöka få systemet att fungera som ni vill.

Våra systemutvecklare är anställda av oss och sitter på vårt kontor i Stockholm city. Vi är emot outsourcing, eftersom det skapar missförstånd och äventyrar kvaliteten. Skulle det däremot behövas fler systemutvecklare har vi ett stort kontaktnät i Sverige.

Systemutveckling

Framtidssäker systemutveckling

Våra systemutvecklare vet hur ert system ska byggas för att prestera på topp, även när kod och data ökar i storlek. Genom att bygga agilt och modulärt kan vi enkelt bygga ut ert system allt efter som er verksamhet växer.

Vi arbetar med väletablerade kodstandarder, vilket gör koden snygg och systemet stabilt. Skulle ert bolag leva längre än vårt så kan andra utvecklare med enkelhet ta över utvecklingen. Vi finns dock här för att stanna, och växa tillsammans med er.

Vanliga frågor om systemutveckling

Vad besitter era systemutvecklare för kompetens?

Vi berättar mer om vad vi arbetar med på sidan om konsultering.

Varför inte anpassa befintliga system?

Att anpassa befintliga system är oftast dyrare än att låta utveckla ett eget, just eftersom sådana system ofta är låsta och ägs av samma bolag som sköter utvecklingen. Detta gör att de kan salta timpriset riktigt ordentligt för sina systemutvecklare, samtidigt som ni inte ens äger det ni betalar för.

Vi har utvecklat egna färdiga ”bibliotek” som vi använder vid utveckling av system – detta gör att även ifall vi tar fram ett helt nytt system åt er så vilar denna på vältestad kod i grunden.