Konceptutveckling i Stockholm

Det perfekta bollplanket för ditt webbprojekt

Har du en fantastisk idé på en ny app eller webbtjänst, men vet inte hur du förverkligar den? Med många projekt bakom oss har vi de enklaste lösningarna på de mest komplexa problemen.

De gav mig inte det jag bad om, utan det jag skulle ha. Det gör stor skillnad.

Oscar Liedgren, designer

Oscar Liedgren, designer

Vi tänker alltid från ett blankt papper

Medan många låter befintliga produkter och system sätta gränserna för sina projekt, tänker vi alltid ett steg längre. Är det något som inte finns så skapar vi det. Är det något som inte kan göras på ett visst sätt så hittar vi alternativ. Allt är möjligt.

Om ni redan har en idé på lösning kan vi bekräfta den, vidareutveckla den och/eller komma med alternativa lösningar. Ser vi något som kan bli ett problem, eller som kan göras effektivare, pekar vi på det och föreslår hur vi kan gå tillväga.

Som konceptutvecklare gör vi:

  • Planering av lösningar för specifika problem eller behov
  • Agera vägvisare för vad som egentligen behövs
  • Agera bollplank för att vidareutveckla eller finslipa idéer
  • Uppskattning av initiala och löpande kostnader
  • Planering av kod- och databasstrukturer samt drift för optimal prestanda och kostnadseffektivitet