Våra uppdrag med C2 Safety

C2 arbetar med säkerhet på hög höjd, och är agentur för nästan all seriös klätterutrustning i Sverige. Har du klättrat så har du med all säkerhet använt utrustning från C2.

Vi har arbetat med C2 under flera års tid, och sköter all webbutveckling på deras webbplatser.

När vi frågat "Kan vi göra det här?" har vi alltid fått svaret ”Allt är möjligt med teknik”. Snabbt, okomplicerat och med fokus på det viktiga är Webbmaffians arbetsmetodik och det märks både i arbetet och resultatet. Deras kompetens och kunnande kan bara lämnas de bästa av rekommendationer.

Mattias Åkesson, C2 Safety AB

Mattias Åkesson, C2 Safety AB

Utveckling av webbplats i WordPress

C2 hade tidigare en webbplats i en plattform som var föråldrad, och det var dags att gå över till WordPress.

Eftersom C2 är ett säkerhetsbolag så tummas det inte på säkerheten. Även prestandan stod i fokus när vi tog fram deras nya webbplats.

Förutom tjänster så håller även C2 utbildningar inom arbete på hög höjd. I samband med den nya webbplatsen byggde vi även ett bokningssystem för dessa utbildningar.

Delar som ingick i uppdraget:

Verktyg för riskanalys av hjälmar

Att välja rätt arbetshjälm är inte alltid helt lätt – det finns en rad olika parametrar som avgör vilken hjälm som är mest lämpad. C2 ville förenkla för sina kunder att göra rätt val.

Tillsammans tog vi fram ett frågeformulär, som automatiskt analyserar ens svar och presenterar de mest lämpade hjälmarna.

Delar som ingick i uppdraget:

  • Utveckling av system för frågeformulär
  • Automatisk analysering av svar
  • Design baserad på grafisk profil