Våra uppdrag med Eriks fönsterputs

Eriks fönsterputs är Sveriges största fönsterputsbolag i abonnemangsform. Detta sätter naturligtvis vissa krav på den digitala infrastrukturen – något vi varit delaktiga i sedan 2014.

Det känns tryggt med en partner som fixar avancerade lösningar på ett enkelt sätt. Obehindrat har Webbmaffian löst alla våra utmaningar under flera års tid, utan att vi behöver speca allt i detalj, samt förutspått och åtgärdat problem innan de inträffar.

Adrian Wallenholm, Vice VD med ansvar för affärsutveckling

Adrian Wallenholm, Vice VD med ansvar för affärsutveckling

Löpande webbutveckling

Vi hjälper Eriks fönsterputs med löpande webbutveckling på deras webbplats – framförallt de delar som rör beställningsformuläret, ”Mina sidor” och integrationer med deras affärssystem.

De har en sund bild av att vilja automatisera sådant som kan automatiseras. Detta gör att många digitala bitar sköter sig självt, medan de kan fokusera på det de är bäst på – att putsa fönster.

Delar som ingick i uppdraget:

Gränssnitt för putsschema

Med flexibla abonnemang ökar kraven på ett gränssnitt som dels återspeglar flexibiliteten, men även är enkelt att förstå och använda.

Detta var den utmaning Eriks fönsterputs hade. Vi tog fram ett förslag på hur deras putsscheman kan administreras, samt utvecklade ett gränssnitt för detta i deras affärssystem.

Delar som ingick i uppdraget:

  • Planering & UX-design
  • Utveckling av gränssnitt