Våra uppdrag med Sodexo

Sodexo BRS arbetar med lunchförmåner och välmående på arbetsplatsen, och är en av våra mest återkommande kunder. Vi har tillsammans gjort många annorlunda och spännande projekt – det här är några av dem.

Ny webbplats för sodexobrs.se

Sodexo BRS var i stort behov av en ny webbplats och kontaktade oss. De hade en tajt tidsplan, och vi var redan uppbokade med andra projekt. Vi tog oss ändå an uppdraget med hjälp av en partner till oss, och lyckades på kort tid lansera en webbplats i WordPress med många undersidor.

Webbplatsen är gjord med ett skräddarsytt WordPress-tema som vi tog fram baserat på en skiss från Sodexo. De hade även förberett med innehåll, och kunde på så vis arbeta med innehållet på sajten parallellt med utvecklingen.

Delar som ingick i uppdraget:

  • WordPress
  • Skräddarsytt WordPress-tema
  • Utveckling av räkneverktyg
  • Projektledning

Plattform för att mäta välmående på arbetsplatsen

Sodexo BRS ville börja mäta välmåendet på företags arbetsplatser. Forskare tog fram frågor vars svar kunde viktas och presentera välmående i siffror. Vi byggde sedan en automatiserad plattform som regelbundet ställde dessa frågor till alla anställda på arbetsplatsen.

Till plattformen byggde vi även ett analysverktyg, där statistik från alla svar kunde följas upp och analyseras över tid. Företagen kunde sedan få konkreta tips på hur de kan förbättra arbetsplatsen.

Delar som ingick i uppdraget:

  • Webbaserad plattform
  • Planering & systemutveckling
  • Komplexa databasfrågor för analys
  • Statistikverktyg med visualisering av data

System för effektivisering av personallistor

Efter att Sodexo BRS vunnit upphandlingen av lunchförmån för majoriteten av alla anställda inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), behövde de kunna ta emot ett stort antal olika personallistor. Alla personallistor kunde variera kraftigt i format, medan Sodexo’s egna system hade sitt egna format.

Vi tog fram ett system som automatiskt kunde ta emot alla olika personallistor, för att sedan mappa och formatera all data rätt, så att Sodexo sedan kunde få ut data som var kompatibel med sitt system. Detta besparade naturligtvis Sodexo väldigt mycket tid, både initialt och löpande.

Delar som ingick i uppdraget: